SHAMANIC HEALING

Shamanic healing har framgångsrikt använts i tusentals år för att hjälpa människor att mirakulöst hela trauma, känslomässig smärta, blockeringar, sjukdomar och stress. I den schamanska traditionen talar man om att det finns tre världar; den jordiska världen som vi alla känner till och som är knuten till vår personlighet och ego. Den underjordiska Moder Jord-världen som är förknippad med naturens magiska krafter och vår unika Själ. Den himmelska världen som är förbunden med änglar, ljusvarelser och vår Ande. Som praktiserande Shaman, kan Anna, under trans resa till de olika världarna för att hela och hämta kraft till sina klienter & grupper.

Tekniken av Shamanic healing tillåter oss att undersöka mer om vem vi är. Det ger oss information direkt till vårt inre. Shamanism är en andlig tradition som existerade före religionen och är en forntida vishet, hur man ansluter sig till naturen och hela Skapelsen, ett sätt att leva. Shamanic healing är som terapi för själen och att hitta djupt välbefinnande och frid. Healingen innefattar att hitta sin sanna essens av livskraft och att bli medveten om livets mystik och naturens magi.

Shamanism tror på, äkta helande, att vi inte bara kan maskera och undertrycka dessa effekter, eller symtom, med medicinering – de tror på att vi måste ta itu med grundorsaken. Orsaken är vanligtvis något långt bortom virus, bakterier och hjärnkemi; grundorsaken kommer från vårt inre rike, andevärlden. Shamanism tror på att det finns det tre klassiska orsaker till mental, känslomässig och fysisk ohälsa: förvirring, rädsla och blockerad känsla.
Shamanism letar roten — det andliga — problemet som orsakar obehaget/smärtan/stressen.
Låt mig vara din vägledare för en stund så du kan tillåta kontakt med din inre värld av visdom, kärlek och helande.

Boka Shamanic (distans) Healing med Light Language via email och mötet sker via whatsapp/skype.

"What you seek is seeking You"

FORNTIDA HEALING TRADITION

SHAMANISM:

  • Assisterar långtids stress/smärta/sorg/oro/depression
  • Stödjer dåtid, nutid & framtid
  • Öppnar upp för spirituell upplevelse
  • Helar på alla plan: Kroppsligt, mentalt, emotionellt och andligt
  • Frigör tidigare rädsla, trauma, oro och andra obalanser
  • Bra mot utbrändhet, sömnlöshet och annan oro
  • Stärker även det friska och väcker till nya insikter och intuitiva förmågor
  • Healing är att komma hem till den du är. Att ha någon som hjälper på vägen kan vara som ett guidande ljus tillbaka hem.

Behandlingen utförs fullt påklädd i bekväma och löst sittande kläder och genomförs på en mjuk golvmatta eller massage bänk. Du slappnar av i liggande eller sittande position, Annas händer hålls i olika positioner ovanför och runt kroppen. Annas använder också musik, trumma och multi dimensionellt Light Language för att få en djupare upplevelse och kontakt. Shamanic Healing & Light Language guidas i nuet av andevärlden.

Denna healing teknik kan inte ersätta traditionell medicinsk vård men är bästa support till alla hälsoproblem, kontakta alltid läkare vid eventuella medicinska åtgärder och förfrågningar.

- Vi välkomnar dig med Kärlek & Ljus

Boka Shamanic (distans) Healing med Light Language via email och mötet sker via whatsapp/skype.

”Anna delar med sig av mirakulös healing."

TOP