SHAMANIC HEALING

Shamanic healing har framgångsrikt använts i tusentals år för att hjälpa människor att mirakulöst hela trauma, känslomässig smärta, blockeringar, sjukdomar och stress. I den schamanska traditionen talar man om att det finns tre världar; den jordiska världen som vi alla känner till och som är knuten till vår personlighet och ego. Den underjordiska Moder Jord-världen som är förknippad med naturens magiska krafter och vår unika Själ. Den himmelska världen som är förbunden med änglar, ljusvarelser och vår Ande. Schamaner kan sedan under trans resa till de olika världarna för att hela och hämta kraft till sin klienter.

Tekniken av Shamanic healing tillåter oss att undersöka mer om vem vi är. Det ger oss information direkt till vårt inre. Shamanism är en andlig tradition som existerade före religionen och är en forntida vishet, hur man ansluter sig till naturen och hela Skapelsen, ett sätt att leva. Shamanic healing är som terapi för själen och att hitta djupt välbefinnande och frid. Healingen innefattar att hitta sin sanna essens av livskraft och att bli medveten om livets mystik och naturens magi.

Shamanism tror på, äkta helande, att vi inte bara kan maskera och undertrycka dessa effekter, eller symtom, med medicinering – de tror att vi måste ta itu med grundorsaken. Orsaken är vanligtvis något långt bortom virus, bakterier och hjärnkemi; grundorsaken kommer från vårt inre rike, andevärlden. Shamanism tror på att det finns det tre klassiska orsaker till mental, känslomässig och fysisk ohälsa: förvirring, rädsla och blockerad känsla.
Shamanism letar roten — det andliga — problemet som orsakar obehaget/smärtan/stressen.
Låt mig vara din vägledare för en stund så du kan tillåta kontakt med din inre värld av visdom, kärlek och helande.
Mer info om priser och bokning hittar du nere på sidan och under min kalender.

"What you seek is seeking You"

FORNTIDA HEALING TRADITION

Behandlingen utförs fullt påklädd i bekväma och löst sittande kläder och genomförs på en mjuk golvmatta eller massage bänk. Du slappnar av i liggande eller sittande position, mina händer hålls i olika positioner ovanför din kropp. Jag använder också musik, trumma och LIGHT LANGUAGE för att få en djupare upplevelse och kontakt. Inom Shamanism arbetar vi med den icke-oridinära verkligheten och guidas i nuet av andevärlden.
Om du har någon medicinsk ordinering och recept från en läkare, fortsätt med detta, tala alltid och få råd från din läkare innan du ändrar dosen av din medicinering. Healing är ett stöd för ditt medicinska problem/smärta och kan aldrig skada i någon riktning.
- Vi välkomnar dig med Kärlek & Ljus

  • Assisterar långtids stress/smärta/sorg/oro/depression
  • Shamanic Healing kan aldrig skada
  • Stödjer dåtid, nutid & framtid
  • Öppnar upp för spirituell upplevelse
  • Helar på alla plan: Kroppsligt, mentalt, emotionellt och andligt
  • Frigör tidigare rädsla, trauma, oro och andra obalanser
  • Bra mot utbrändhet, sömnlöshet och annan oro
  • Stärker även det friska och väcker till nya insikter och intuitiva förmågor
  • Healing är att komma hem till den du är. Att ha någon som hjälper på vägen kan vara som ett guidande ljus tillbaka hem.

PRISER (endast DISTANS HEALING fr.om okt 2019, maila din bokning)
60 min – 800 SEK
90 min – 1000 SEK
Paketpris (gäller Shamanic Healing, Reiki) 3 st 90 min healing-session för 2700 SEK. Normalpris 3000 SEK)

90 min för två personer – 10 % = 1800 SEK för 2 personer.
3 tim för en person 2000 SEK, för två person – 10 % = 3600 SEK för 2 personer.

Distans Healing (behöver ditt namn samt foto eller telefon/skype/whats app) 30 min 450 SEK, 60 min 800 SEK. Paketpris 3x60 min 2160 SEK (ord pris 2400 SEK)
Andlig rening i hus/arbetsplats, 2200 SEK (ca 2-3 tim, inkl egen healing) + ev körersättning.

Behandling/Healing i hemmet (ca 1-2 tim) 2200 SEK inom 10 mil/ToR avstånd. Bor du utanför 10 mils radie tillkommer bilersättning. Moms ingår i alla priset.

”Annas närvaro och ljus tillåter kontakten med min heliga plats i mitt hjärta."

TOP