Awaken your Sadhana - Your Spiritual Path

SAMASTHITICOACH® STARGATE & HEALING COURSE

Samasthiticoach® – Healing course – an advanced module to certify for you who will discover spiritual training, mental development, soul-healing, Stargate work, Self Mastery and awaken your Sadhana – your spiritual path.
-Please contact us if you are interested in an English version of this Healing Course.

Syftet med denna gedigna healing-modul är att hela dig själv och möjligheten bli en healer för andra. I stora drag handlar det om att coacha sig själv mot Samasthiti; inre balans och stillhet.. Kursen innehåller ett flertal initieringar du tänder till ascension (uppstigande av medvetandet). Du får tillgång till kunskaper såsom vad är ditt sinne, själ, ande och ditt högre Jag, att kommunicera genom ditt multidimensionella vibration och öppna upp för dina Stjärnportar. Att leva i livet, med naturen, och finna att allt finns inom dig.

Kursen lyfter din frekvens av medvetandet, är mycket djupgående, transformerande och självutvecklande.

Healingkursen kommer vara en lugn och skön praktisering genom andlig & mental träning. Lugn menas för att du tar det i din egen takt. Skön menas att träningen ger resultat av bättre hälsa, nya insikter samt inre befrielse. Men på vägen dit kan det vara hinder och vissa moment som är utanför bekvämlighet-zonen, men inget är skadligt och du klarar denna träning för att du är du. Kvalitativt innehåll har alltid haft förtur i mina planeringar därför är denna helande modul fångad med största uppmärksamhet och innerlig kärlek, för att du ska få den initiering, kunskap och ascension som är prioritet för dig just nu.

Healing-modulen är professionellt upplagd så att du steg för steg till sist når det mål som du önskar uppnå. En helande kurs då du bjuder in kunskap och initiering hur du suddar bort negativa blockeringar och rädslor som ersätts med ljus och villkorslös kärlek. Fokus baseras på att höja frekvensen av medvetandet, vi använder vetenskapliga tekniker som har använts i tusentals år i olika traditioner såsom djupgående meditativa sessions, yogarörelser, chigong, andningsteknik samt olika ljud liknande dina egna hjärnvågsmönster och vibrationer. Initiering genom Light Language och direkt energiöverföring från andevärlden. Aktivering av DNA och en känsla av att komma hem.

Kommentarer från tidigare deltagare: 
✩ Jag fick mitt liv tillbaka tack vara Annas kurser.
✩ Annas courses are advanced and recalibrating on a cellular level.

✩ Tack för att du visar oss Sanningen Anna.
✩ Kursen har övertygat mig om att läkande sker på cellnivå genom att balansera kropp och själ.
Jag har fått kraft och kunskap att lyssna inåt för att upptäcka nya vägar och möjligheter.
✩ Personligen har kursen gett mig en starkare tro, ett tålamod och en förståelse att se bakom kulisserna hos andra människor. 
✩ Frihet att välja från hjärtat och kunskap att känna mina beslut i kroppen. Ser fram emot utbildning Samasthiticoach II.
✩ 
Bästa kursen för att kunna se helheten av det jordliga och andliga och Annas vishet ger trygghet och vägledning. Rekommenderar verkligen denna kurs för alla!

AWAKEN YOU INNER REALM

THE TRUTH - WITHIN YOU

Är healing-kursen för dig?
Du har förmodligen letat hela ditt liv efter svar. Möjligen har du varit utbränd, deprimerad, traumatiserad och/eller känt att alla tar av din kraft. Kanske haft stunder av förvirring, inre rädsla och känslan av att inte passa in. Kanske kallar du dig högkänslig. Eller så har du bara enorm stor längtan efter att veta mer om ditt inre, din potential, förbi alla fasader och roller, vem du är inne på djupet och hur den andliga sanningen kan visa dig vägen.
Du vill ha svar. Svar som ingen tycks kunna svara på. Svar som du känner kan förbättra din hälsa, ge nya insikter och inre frihet. Känns det intressant och du är vägledd hit!

Vi har lagt den över 4 heldagar med möjlighet att integrera, strukturera och stimulera i en takt där du hinner absorbera och utvecklas i ditt tempo. Kursen är en grund till livet, till dig själv och de yrkesroller du kommer möta under ditt liv här på jorden samt de tidslinjer som behöver support både bakåt i tiden och framåt i tiden. Kursen är också mycket tillgänglig som komplement för dig som redan jobbar eller vill jobba som yoga/meditationslärare, healer eller annat inom ljus-arbete. För att hela andra måste du först påbörja din egen healing-process!
Välkommen på en kurs som tar dig djupare in i hjärtat och din Sadhana – din andliga väg.

LÄS MER OM KURSLEDARE ANNA BRUS HÄR

From my Heart I welcome you
~ Anna

Vi träffas varje dag kl 09.00- ca 17.00 med en timmes lunch (ingår ej i priset) samt fika paus (frukt & te serveras). Resten av praktisering sker i ditt hem och vardag. Under de fem dagar vi ses på Kursgården blandar vi föreläsningar med andliga upplevelser, par-och grupp övningar, guidade meditationer, yoga-/kroppsrörelser, andningsövningar, mantra sång, Shaman ritualer, initiering och Light Language aktivering. Du får möjlighet och tid för egen reflexion, öppna upp för ascension av ditt medvetande, (höja frekvens av dina vibrationer), tillgång till vishet från förfäder, ta emot ljus och helande kärlek, aktivera DNA och utveckla din potential att se in i tidigare tidslinjer. För att få tillgång att ge Healing till andra behöver du först gå igenom vissa steg (reningsprocesser) för att öppna upp för helande till dig själv genom guidade upplevelser och initiering. Varje dag avslutar vi med djupavslappning och helande upplevelse.

Baskunskap i andlig & mental träning
Shamanism
Shaman ritualer
Andetaget och dess verkan
Vad, Varför, När Yoga
Vad, Varför, När meditera
Meditation nivå I
Initiering genomgång
Samasthiti Ljus Initiering Nivå I
Vetenskaplig andlighet
Kroppsförhållande & Hälsosamt rörelsemönster
Kosha genomgång
Annamaya Kosha Initiering Nivå I
Karma genomgång
Chakra genomgång
Pranamaya Kosha Initiering Nivå I
Regression & Aura rening Nivå I
Manomaya Kosha Initiering Nivå I
Känslor & Tankar
Våra sinnen
Medvetenhet & Medvetandet
Belöningssystem
3d 4d 5d dimension
Vijanamaya Kosha Initering Nivå I
Hälsosamma/ohälsosamma mönster
Helande ljud – mantra/Chant
Kost förhållande
Anandamaya Kosha Ljus Initiering Nivå I
Moral & Etik
Re-union möte en halvdag ca 60 dagar efter avslutad kurs, gå igenom hemuppgifter samt få tillgång till en helande cirkel ceremoni.
Certifierande Diplom Samasthiticoach® – Andlig & Mental Ascension Nivå I

Fördjupning i andlig & mental träning
Shaman ritualer
Andetaget och fördjupningen
Yoga – Samasthiti
Meditation fördjupning
Samasthiti Ljus Initiering Nivå II
Kroppsförhållande & Hälsosamt rörelsemönster
Annamaya Kosha Initiering Nivå II
Chakra fördjupning
Pranamaya Kosha Initiering Nivå II
BelöningssystemRegression & Aura rening nivå II
Manomaya Kosha Initiering Nivå II
Känslor & Tankar
5D och bortom
Vijanamaya Kosha Initering Nivå II
Hälsosamma samt ohälsosamma mönster
Helande ljud – mantra/Chant
Vårt inre språk
Reinkarnering
Födelse, Livet, Döden
Ananadamaya Kosha Ljus Initiering Nivå II
Moral & Etik
Re-union möte en halvdag ca 2 månad efter avslutad kurs, gå igenom hemuppgifter samt få tillgång till en helande cirkel ceremoni.
Certifierande Diplom Samasthiticoach® – Andlig & Mental Ascension Nivå II

Se nuvarande priser i CALENDAR

Delbetalning godtas.

 

Antagningsformulär och förberedande uppgifter mailas i samband med din bokning samt mer information om hur du ska gå till väga för att bli antagen till kursen. Efter avslutad nivå 1 kurs får du med dig inlämningsuppgift som ska lämnas in samband med vår återträff i augusti. Anmälan är bindande och avgiften ej återbetalningsbar. Max 10 deltagare. Bokning mailas till anna@yogabrus.com

UPCOMING EVENTS

LEARNING LIGHT LANGUAGE

SHAMANIC
LIGHT LANGUAGE
HEALING

Company

  • YogaBrus AB

Links

Subscribe to our Newsletter