Light Language

Light Language är ett ljud-helande multidimensionellt språk som alla förstår på själsnivå. Ljusspråket är roten till alla språk. Ett universellt språk som bara kan förstås genom vårt hjärta. Det talas inte bara genom röst i former av toning, sång men uttrycks också genom att skriva, dansa och röra händer. Det kanaliseras från Annas andliga guider som en dimensionell frekvens, kodat ljud och ljus. Budskapet är viktigt och essentiellt då vi tillsammans kan skapa mer frid på jorden genom att bjuda in en tydligt tändande vibration och frid till vår ande & själ. Det är medfödd inom alla varelser att kommunicera med det gudomliga. Light Language är ett sätt att öppna den kommunikationen.

Själ språket

  • Frigör energiblockeringar, trauma, rädslor mm
  • Går förbi begränsningar av det mentala sinnet
  • Klargör kommunikationen med det högre jaget
  • Aktiverar DNA, tymuskörtel och tallkottkörteln
  • Tillgång till medfödd vishet & ökar intuition
  • Emotionellt, fysiskt och mentalt helande
  • Balanserar vibrationer för Ljus-kropp
  • Initierande ascension
  • Och mycket mera

Light Language talar direkt till ditt DNA, aktiverar och omkodar din personliga vibration eftersom ditt högre jag aktiveras av Light Language. Ett klargörande från förfäders och tidslinjer. Mycket av dess klarhet ligger inom det okända och ditt undermedvetande; att bryta igenom mentala barriärer genom att aktivera hjärtats vibrerande hälsosamma frekvenser. Oftast är det inte översatt som en ord-till-ord-överföring – det är djupa lager alkemisk överföring av information. Initierande ascension bjuds in. Förbered ditt liv på en överresa mot femte dimensionen och bortom. Allt ges ändamålsenligt för varje deltagare.

Du kommer att kunna utforska denna fantastiska och djupa healing teknik på Annas yogakurser, Shamanic Healing, Ceremonier/Retreats, men du kan också kontakta Anna om du vill att hon besöker något av dina seminarium eller retreat-plats.
Du kan också boka Light Language-healing och/eller distans-healing via telefon/skype. Lär mer under Light Language Activating eller boka direkt via Boka knappen.
- Vi välkomnar dig med Kärlek & Ljus

"Anna is a lovely person and an inspiring spiritual teacher.”

TOP